Peliohjesääntö

Peliohjesääntö 2019

Peliohjesäännön tarkoituksena on määrittää pelaamiseen liittyvät käytännöt kausittain yhtiöjärjestyksessä määritellyllä tavalla. Peliohjesäännön hyväksyy hallitus. Peliohjesäännössä määritellään yhtiön kentillä pelaamisen yleiset ehdot, määritellään pelioikeudet, asiakasryhmät, varaus- ja peruutusehdot.

Yhtiön kentillä pelaamisen yleiset ehdot

Kaakon Golf Oy (myöhemmin yhtiö) hallinnoi yhtä 9-reikäistä golfkenttää ja harjoitusalueita. Yhtiön kentillä pelaava sitoutuu noudattamaan sekä tässä peliohjesäännössä määriteltyä pelaamisen ehtoja sekä kentän paikallissääntöjä. Rikkomukset käsittelee tapauskohtaisesti yhtiön nimeämä henkilö tai toimitusjohtaja.

Kaikilla pelaajilla tulee olla pelioikeudestaan tunniste pelatessaan yhtiön kentällä, esimerkiksi kassalta saatu tosite.

Pelaaminen edellyttää, että jokainen pelaaja on jonkun Suomen Golfliitto ry:n alaisen urheiluseuran tai kansainvälisesti hyväksytyn golfyhdistyksen jäsen, poikkeuksena tähän on yhtiön tarjoama pelaaminen jokamiehen pelipäivänä tai pelaamisesta on sovittu erisopimuksella yhtiön hallituksen tai caddiemasterin kanssa.

Pelioikeuden määritelmä

Pelioikeus on yhtiön osakkeen tuottama pelaamiseen liittyvä oikeus. A- ja C-osakkeiden tuottamat pelioikeudet ovat henkilökohtaisia ja pelioikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että kaikki pelaamiseen liittyvät vastikkeet ovat maksettuina ja osakkeen tuottamalle pelioikeudelle on nimetty pelaaja osakkeen omistajan toimesta. Henkilökohtainen pelioikeus voi olla myös yhtiön tajoama maksullinen kausipelioikeus tai muu yhtiön tarjoama maksullinen pelioikeus. B- osakkeen yhden nimeämättömän pelioikeuden ja D-osakkeen kahden nimeämättömien pelioikeuksien käyttäminen edellyttää, että kaikki osakkeen pelaamiseen liittyvät vastikkeet ja maksut ovat maksettu. B- ja D-osakkeen pelioikeuden hallinnointitapa ja pelioikeuden käyttäjän tunnistaminen on määriteltävä ennen kuin pelioikeus voidaan ottaa käyttöön.

Kenttä

Kentällä pelaavalla tulee olla jäsenyys joko suomalaisessa tai ulkomaalaisessa golfseurassa. Jokamiehen pelipäivänä ryhmään voi kuulua vieraspelaajia joilla ei ole pelioikeutta eikä jäsenyyttä suomalaisessa tai ulkomaalaisessa golfseurassa. Jokamiesryhmässä tulee olla vähintään yksi pelioikeutettu ja jolla on jäsenyys joko suomalaisessa tai ulkomaisessa golfseurassa. Jokamiesryhmän peliajan varannut vastaa ryhmästään ja huolehtii paikallissääntöjen noudattamisesta. Kenttäyhtiö ei vastaa jokamiesryhmän vakuutuksista..

Varaustilanteen mukaan on pelaaja oikeutettu varaamaan itselleen, sekä vierailleen paikanpäältä lähtöajan useamalle kierrokselle pelipäivää kohden. Varattavat lähtöajat määräytyvät caddiemasterin toimiston aukioloaikojen mukaan. Aamu- ja iltapelaaminen caddiemasterin toimiston aukeamista ennen tai jälkeen on mahdollista ilmoittautumalla ennen kierrosta tekstiviestillä caddiemasterille tai käyttämällä itsepalvelupistettä ja kierroksen jälkeen caddiemasterille.

Varattavat lähtöajat määräytyvät caddiemasterin toimiston aukioloaikojen ja kentän varaustilanteen mukaan.

Asiakasryhmät

Kaakon Golf Oy:n asiakkaat jaetaan neljään pääryhmään: Osakas, Kausipelioikeus, Sarjakortti ja Greenfee pelaaja. Asukas-, kesäasukas-, yhtiöryhmien pelaajat rinnastetaan sarjakortti- asiakkaaksi ilman eri sopimusta. Asiakasryhmä muodostuu pelaajan suhteesta yhtiöön.

Osakasasiakas 

Osakasasiakkaaksi yhtiö katsoo osakkaan, joka pelaa omalla henkilökohtaisella pelioikeudella tai pelaajan, joka käyttää vuokraamaansa osakkaan pelikoikeutta. Oman osakkeen pelioikeutta käyttäväksi voidaan katsoa myös saman perheen omistuksessa oleva osake tai jos osakkeen omistaa yhtiö, tulee kenttäyhtiölle esittää selvitys sidonnaisuudesta osakkeen omistavaan yhtiöön. D-osakkeille voidaan määrittää kaksi käyttäjää, jotka ovat osakasasiakkaita.

Osakasasiakkaana on oikeutettu:

 • pelaamaan yhtiön kentillä rajoittamattomasti 
 • varaamaan lähtöajan 14 päivää ennen pelipäivää itselleen ja vierailleen 
 • tuomaan lapsenlapsensa ja samassa ruokakunnassa asuvat lapsensa (alle 18 v), omassa seurassaan ilman pelimaksua 
 • hankkimaan Golfhäftet etukortin 
 • tuomaan vieraita ja perheenjäseniä pelaamaan Greenfee maksutaulukon mukaisilla hinnoilla 
 • erikoishintaiseen harjoitteluun yhtiön harjoitusalueilla

Kausipeliasiakas

Kausipeliasiakkaaksi yhtiö katsoo pelaajan joka pelaa yhtiön tuottamalla pelioikeudella, mutta ei täytä osakasasiakkuuden ehtoja.

Kausipelioikeudella on oikeutettu: 

 • pelaamaan yhtiön kentillä rajoittamattomasti
 • tuomaan vieraita ja perheenjäseniä pelaamaan Greenfee maksutaulukon mukaisilla hinnoilla 
 • varaamaan lähtöajan 14 päivää ennen pelipäivää itselleen ja vierailleen.
 • hankkimaan Golfhäftet etukortin

Sarjakortti-asiakas

Pelioikeus on mahdollista saada sarjakorttina. Sarjakortille voidaan nimetä yksi käyttäjä. Sarjakortille on nimettävä käyttäjä ennen ensimmäistä käyttökertaa. Sarjakortilla voivat pelata myös muut kuin kortille nimetty pelaaja, mutta vain kortille merkityn käyttäjän seurassa. Sarjakorttiasiakkaaksi yhtiö katsoo pelaajan, joka on jäseenä kotimaisessä tai ulkomaisessa golfseurassa ja/ tai pelaajan joka suoritettuaan Greencard- kurssin ja liittyessään Kaakon Golf RY:n peli-, kannatus-, juniorijäseneksi ja nimeää itsensä sarjakortin käyttäjäksi.

Sarjakortti- asiakas on oikeutettu:

 • pelaamaan yhtiön kentillä kortin käyttökertojen tai käyttöajan mukaisesti •
 • varaamaan lähtöajan 14 päivää ennen pelipäivää itselleen ja vierailleen •
 • hankkimaan Golfhäftet etukortin

Sarjakorttien yleiset ehdot

Sarjakorttia voidaan käyttää kierroksen maksuna normaalin ajanvarauksen kautta varatuille kierroksille sekä yksilökilpailussa greenfee maksuna.

Greenfee- asiakas

Greenfee pelaajiksi yhtiö katsoo kaikki pelaajat, joilla ei ole pelioikeussidonnaisuutta yhtiöön. Greenfee pelaaja on velvoitettu maksamaan yhtiölle pelaamisestaan Greenfee maksutaulukon mukaisen, kulloinkin voimassa olevan greenfee maksun. Greenfee pelaaja on oikeutettu varamaan lähtöajan 7 päivää ennen pelipäivää.

Varaus- ja peruutusehdot

Asiakasryhmien mukaiset varausoikeudet ovat määritelty kohdissa kentät ja asiakasryhmät. Lähtöaika tulee peruttaa viimeistään 12 tuntia ennen lähtöaikaa tai mahdollisen sairastapauksen tai vastaavan sattuessa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Peruuttamattomasta lähtöajasta yhtiö laskuttaa pelaajalta Greenfee maksutaulukon mukaisen maksun. Maksu voidaan periä myös varauksen tehneeltä pelaajalta, mikäli osa ryhmästä on paikalla ryhmän lähtöajalla.

Pelaamiseen liittyvät hinnat löytyvät vuoden 2019 hinnastosta

 

Aimoannos
Ekauto
Golfkulma
Hamre
Harjunopk
If
Jloy
Ksahko
Op Miehikkala
Printcom
Stemmastromberg
Sulzer
Viafori
Virolahti
Arvomeklarit
Zsar

 

Yhteystiedot

Säkäjärventie 204
49900 Virolahti

Caddiemaster

Puh. 050 3888 200
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.