Skip to main content
Mieleenpainuva kenttä palkintoineen & haasteineen

Peliohjesääntö

Peliohjesäännön tarkoituksena on määrittää pelaamiseen liittyvät käytännöt kausittain yhtiöjärjestyksessä määritellyllä tavalla. Peliohjesäännön hyväksyy Kaakon Golf Oy:n hallitus. Peliohjesäännössä määritellään yhtiön kentillä pelaamisen yleiset ehdot, määritellään pelioikeudet, asiakasryhmät, ajanvarauskäytännöt, peruutusehdot.

Yhtiön kentillä pelaamisen yleiset ehdot

Kaakon Golf Oy (myöhemmin yhtiö) hallinnoi yhtä 9-reikäistä golfkenttää ja harjoitusalueita. Yhtiön kentillä pelaava sitoutuu noudattamaan sekä tässä peliohjesäännössä määriteltyjä pelaamisen ehtoja sekä kentän paikallissääntöjä. Rikkomukset käsittelee tapauskohtaisesti yhtiön nimeämä henkilö tai hallitus.

Kaikilla pelaajilla tulee olla pelioikeudestaan tunniste pelatessaan yhtiön kentällä, esimerkiksi kassalta saatu tosite.

Pelaaminen edellyttää, että jokainen pelaaja on jonkun Suomen Golfliitto ry:n alaisen urheiluseuran tai kansainvälisesti hyväksytyn golfyhdistyksen jäsen. Poikkeuksena tähän on yhtiön tarjoama pelaaminen jokamiehen pelipäivänä tai pelaamisesta on sovittu erillisellä sopimuksella yhtiön hallituksen tai caddiemasterin kanssa.

Kentällä pelaavalla tulee olla jäsenyys joko suomalaisessa tai ulkomaalaisessa golfseurassa. Jokamiehen pelipäivänä ryhmään voi kuulua vieraspelaajia, joilla ei ole pelioikeutta eikä jäsenyyttä suomalaisessa tai ulkomaalaisessa golfseurassa. Jokamiesryhmässä tulee olla vähintään yksi pelioikeutettu, jolla on jäsenyys joko suomalaisessa tai ulkomaisessa golfseurassa. Jokamiesryhmän peliajan varannut vastaa ryhmästään ja huolehtii kentän etiketistä ja pelaajien ja kentänhoitajien turvallisuudesta. Kenttäyhtiö ei vastaa jokamiesryhmän vakuutuksista.

Väylän 1 vasenta reunaa rajaa viljelty peltoalue, josta sinne lentänyttä palloa EI SAA hakea. Peliä on jatkettava golfsääntöjen mukaisesti hakematta palloa.

Pelioikeuden määritelmä

Pelioikeus on yhtiön osakkeen tuottama pelaamiseen liittyvä oikeus. A- ja C-osakkeiden tuottamat pelioikeudet ovat henkilökohtaisia, ja pelioikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että kaikki pelaamiseen liittyvät vastikkeet ovat maksettuina, ja osakkeen tuottamalle pelioikeudelle on nimetty pelaaja osakkeen omistajan toimesta. Henkilökohtainen pelioikeus voi olla myös yhtiön tarjoama maksullinen kausipelioikeus tai muu yhtiön tarjoama maksullinen pelioikeus. B- osakkeen yhden nimeämättömän pelioikeuden ja D-osakkeen kahden nimeämättömän pelioikeuden käyttäminen edellyttää, että kaikki osakkeen pelaamiseen liittyvät vastikkeet ja maksut ovat maksettu. B- ja D-osakkeen pelioikeuden hallinnointitapa ja pelioikeuden käyttäjän tunnistaminen on määriteltävä ennen kuin pelioikeus voidaan ottaa käyttöön.

Asiakasryhmät

Kaakon Golf Oy:n asiakkaat jaetaan neljään pääryhmään:
- Osakasasiakas
- Kausipeliasiakas
- Sarjakorttiasiakas
- Greenfee-asiakas
Asiakasryhmä muodostuu pelaajan suhteesta yhtiöön.

Osakasasiakas 

Osakasasiakkaaksi yhtiö katsoo osakkaan, joka pelaa omalla henkilökohtaisella pelioikeudella. Oman osakkeen pelioikeutta käyttäväksi voidaan katsoa myös saman perheen omistuksessa oleva osake tai jos osakkeen omistaa yhtiö, tulee kenttäyhtiölle esittää selvitys sidonnaisuudesta osakkeen omistavaan yhtiöön. D-osakkeille voidaan määrittää kaksi käyttäjää, jotka ovat osakasasiakkaita.

Osakasasiakkaana on oikeutettu:

 • pelaamaan yhtiön kentillä rajoittamattomasti 
 • varaamaan lähtöajan 14 päivää ennen pelipäivää itselleen ja vierailleen 
 • tuomaan lapsenlapsensa ja samassa ruokakunnassa asuvat lapsensa (alle 18 v), omassa seurassaan ilman pelimaksua 
 • hankkimaan Golfhäftet -etukortin 
 • tuomaan vieraita ja perheenjäseniä pelaamaan osakashinnaston mukaisilla hinnoilla 
 • erikoishintaiseen harjoitteluun yhtiön harjoitusalueilla
 • muihin vuosittain määriteltyihin etuihin

Kausipeliasiakas

Kausipeliasiakkaaksi yhtiö katsoo pelaajan, joka pelaa yhtiön tuottamalla pelioikeudella, mutta ei täytä osakasasiakkuuden ehtoja. Tähän ryhmään kuuluvat myös pelaajat, jotka käyttävät vuokraamansa osakkaan pelioikeutta.

Kausipelioikeudella on oikeutettu: 

 • pelaamaan yhtiön kentillä rajoittamattomasti
 • tuomaan vieraita ja perheenjäseniä pelaamaan voimassa olevan hinnaston mukaisilla normaalihinnoilla
 • varaamaan lähtöajan 14 päivää ennen pelipäivää itselleen ja vierailleen
 • hankkimaan Golfhäftet -etukortin

Sarjakorttiasiakas

Pelioikeus on mahdollista saada sarjakorttina. Sarjakortille voidaan nimetä käyttäjä tai sen voi hankkia nimettömänä.
Sarjakorttiasiakkaaksi yhtiö katsoo pelaajan, joka on jäsenenä kotimaisessa tai ulkomaisessa golfseurassa.

Sarjakortti- asiakas on oikeutettu:

 • pelaamaan yhtiön kentillä kortin käyttökertojen tai käyttöajan mukaisesti
 • varaamaan lähtöajan 14 päivää ennen pelipäivää itselleen ja vierailleen
 • hankkimaan Golfhäftet -etukortin

Sarjakorttien yleiset ehdot

Sarjakorttia voidaan käyttää kierroksen maksuna normaalin ajanvarauksen kautta varatuille kierroksille, sekä yksilö- tai parikilpailuissa osana kilpailumaksua.
Sarjakortin yksi käyttökerta vastaa yhtä 9r pelikierroksen maksua.

Greenfee-asiakas

Greenfee-asiakkaiksi yhtiö katsoo kaikki ne pelaajat, joilla ei ole pelioikeussidonnaisuutta yhtiöön. Greenfee-pelaaja on velvoitettu maksamaan yhtiölle pelaamisestaan hinnaston mukaisen, kulloinkin voimassa olevan greenfee-maksun.

Greenfee-pelaaja on oikeutettu: 

 • varaamaan lähtöajan 7 päivää ennen pelipäivää
 • hankkimaan Golfhäftet -etukortin

Lähtöaikojen varaukset

Varaustilanteen mukaan on pelaaja oikeutettu varaamaan itselleen, sekä vierailleen lähtöajan useammalle kierrokselle pelipäivää kohden. Lähtöaikoja voi varata NexGolfin ja Teetime.fi:n kautta, puhelimitse, sähköpostitse tai paikan päällä caddiemasterilta. Varattavat lähtöajat määräytyvät kentän varaustilanteen mukaan.

Kentän koko (9r) edellyttää NexGolf-järjestelmässä kahden (2) lähdön varaamista pelaajan pelatessa 18r kierroksen (9r out ja 9r in). Tällöin toiselle pelikierrokselle asetetaan arvioitu alkamisaika ensimmäisen kierroksen keston (2-3 hengen lähdöissä reippaasti pelaten n. 2 tuntia) ja mahdollisen tauon mukaan.
Teetime.fi:n kautta lähtöaikaa varatessa tehdään vain yksi lähtöaikavaraus, joko 9r tai 18r. Maksu veloitetaan heti.

Lähtöajan varaaminen NexGolf-järjestelmän kautta on tehtävä viimeistään 15 min. ennen lähtöaikaa. Muussa tapauksessa lähtöaika tulee varata ja vahvistaa caddiemasterilta.

Pelikierrokselle ilmoittautuminen

Pelikierrokselle ilmoittaudutaan aina ennen lähtöä. Toimiston aukioloaikoina ilmoittaudutaan caddiemasterille, joka vahvistaa varauksen. Ilmoittautuminen suositellaan tehtävän viimeistään 10 min. ennen lähtöä.
Seuran oma jäsen voi vahvistaa NexGolf -varauksensa itse, mutta vain aikaisintaan kaksi tuntia ennen lähtöä. (Toimiston aukioloaikana on kuitenkin hyvä käydä näyttäytymässä caddiemasterille!)
Aamu- ja iltapelaaminen caddiemasterin toimiston aukioloaikojen ulkopuolella on mahdollista ilmoittautumalla ennen kierrosta tekstiviestillä caddiemasterille tai käyttämällä itsepalvelupistettä.

Lähtöjen tasoitusrajat

Lähdön kokonaistasoitusraja on 162. Kahden (2) hengen ryhmän tasoitusraja on 108, ja kolmen (3) hengen 162. Lähtöryhmien kokoa tai kokonaistasoitusta voidaan rajoittaa ruuhka-aikoina tai muusta perustellusta syystä.

Toisten pelaajien huomiointi, pelinopeus ja ohittaminen

Toisten pelaajien huomioon ottaminen ja turvallisuus kaikissa tilanteissa ovat keskeisiä periaatteita golfkentällämme.
Toivomme kaikkien noudattavan reipasta, mutta hätäilemätöntä etenemistä väylillä ja siirtymäosuuksilla. Suosittelemme ready golfia turvallisuus huomioiden. Päästä tarvittaessa nopeammat ryhmät ohitse antamalla ohituslupa turvallisessa paikassa.

Turvallisuus

Kentänhoitohenkilöstöllä on kentällä ehdoton etuoikeus pelaajiin nähden ja heiltä on aina odotettava lyöntilupa vaaratilanteiden välttämiseksi.
Muiden kuin pelaajien on kentällä kulkiessaan tiedostettava lajin ominaispiirteet ja huolehdittava omasta turvallisuudestaan. Parhaiten tämä onnistuu ottamalla yhteyttä caddiemasteriin ennen kentällä asiointia.
Golfauton kuljettaminen päihtyneenä on kentällämme kielletty.

Varaus- ja peruutusehdot

Asiakasryhmien mukaiset varausoikeudet ovat määritelty kohdissa lähtöaikojen varaukset ja asiakasryhmät. Lähtöaika tulee peruuttaa viimeistään 12 tuntia ennen lähtöaikaa, tai mahdollisen sairastapauksen tai vastaavan sattuessa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Peruuttamattomasta lähtöajasta yhtiö laskuttaa pelaajalta voimassa olevan hinnaston mukaisen maksun. Maksu voidaan periä myös varauksen tehneeltä pelaajalta, mikäli osa ryhmästä on paikalla ryhmän lähtöajalla.

Kaakon Golf Oy:n hallitus pidättää oikeuden peliohjesääntöjen muutoksiin.